Stokie,Rapp, Sandy, Sebastian , Baloo och Julia (mamma)sitter och väntar på tårta