Rapp, Sandy, Sebastian  och Baloo  sitter och väntar på tårta